Web-analytiikka on tärkeää markkinoinnin onnistumisen kannalta

Tiedätkö kuinka paljon verkkosivuillasi käy vierailijoita? Mitkä ovat sivustosi suosituimmat sivut? Kuinka moni kävijöistä on potentiaalisia tulevia asiakkaita?

Nämä ovat myynnin kannalta tärkeitä tietoja ja hyvin tehdyt verkkosivut menevät hukkaan, ellei näihin ole vastauksia.

Web-analytiikka on tuottavan markkinoinnin perusta. Sillä tarkoitetaan verkkosivujen kävijämäärien, kävijöiden käyttäytymisen sekä markkinoinnin tulosten analysointia ja raportointia. Web-analytiikan avulla mahdollistaa markkinoinnin mitattavuuden ja tuloksellisuuden tuomalla tarkkaa tietoa markkinoinnin kannattavuudesta .

Web-analytiikan avulla teet perusteltuja päätöksiä

Web-analytiikan avulla saat tarkkaa tietoa markkinointitoimenpiteidesi toimivuudesta ja kannattavuudesta sekä keräät arvokasta tietoa nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaistasi. 

Nykypäivän markkinoinnissa loistavinta on se, että kaikki on mitattavissa! Siksi jokaisen tulisikin mitata markkinointitoimenpiteitään, eikä antaa niiden valua hukkaan.  Ilman web-analytiikkaa ei pystytä näkemään onko tehty markkinointi tehokasta tai kannattavaa. Tulosten analysoinnilla avulla saadaan faktatietoa siitä mihin mainosbudjetti menee ja mihin sitä kannattaisi kohdistaa. Datan pohjalta verkkosivujen tuottavuutta ja toimintaa pystytään parantamaan, minkä jälkeen voidaan mitata näiden muutosten vaikutuksia kävijän käyttäytymiseen.

Web-analytiikalla saat tietoa ja dataa esimerkiksi siitä:

  • Miten eri kanavat tuottavat?
  • Mistä kävijät tulevat sivuillesi?
  • Kuinka pitkään ja millä sivuilla kävijät viihtyvät?
  • Mitkä kampanjat tuottavat tuloksia?

Saamasi datan avulla voit muokata markkinointiasi tehokkaammaksi. Kun tiedät mitkä sivut ovat toimivimpia, voit muokata muut sivut samankaltaisiksi. Saat myös mainoseurot tehokkaaseen käyttöön, kun tiedät minkä mainontasi kuluttaa ja missä kanavissa budjettisi hyödynnetään parhaiten.

Mainiota web-analytiikassa on se, että se mahdollistaa mainonnan testaamisen. Voit kokeilla erilaisia otsikointeja, sisältöä tai call-to-actioneita. Enää sinun ei tarvitse arvailla mikä toimii ja mikä ei, vaan voit asettaa kaksi eri vaihtoehtoa vastakkain ja todentaa datan avulla kumpi on tehokkaampi ja kumpi vaihtoehto valita.

Ymmärrä asiakkaitasi paremmin web-analytiikan avulla

Paranna asiakasymmärrystä web-analytiikalla

Web-analytiikkaa tutkimalla saat arvokasta tietoa verkkosivujesi kävijöistä.

Analytiikkaa tutkimalla saat tietoa kävijöiden sivuillasi tekemistä toiminnosta – millaisilla sivuilla viihdytään ja millaisia reaktioita heillä on sivun sisältöä kohtaan. Pystyt seuraamaan kävijän koko polkua. Saat selville esimerkiksi mistä kanavasta tai mainoksesta henkilö tulee verkkosivuillesi, mitä asiakas tekee sivuillasi, miten hän siellä etenee ja miksi hän ei toimi toivomallasi tavalla. Opit siis tuntemaa kävijäsi! Tuntemalla kävijäsi, pystyt muokkaamaan sivujasi toimivammiksi ja ohjaamaan kävijöitä kohti haluamaasi suuntaa – tätä kutsutaan konversio-optimoinniksi.

Analytiikan tutkimisen työkalut

Liian usein analytiikkaa ei osata ei osata tulkita ja hyödyntää oikein, vaan data jää kasaksi rivejä ja käppyröitä. Dataa täytyy osata analysoida oikein!

Mittaamisessa on tärkeää ymmärtää, miksi kotisivusi ovat olemassa ja mitä niillä halutaan saavuttaa. Eli toisin sanoen, mitkä ovat tavoitteesi. Valitse liiketoiminnallesi yksi päätavoite ja muutamia muita, pienempiä tavoitteita joihin keskityt. Jotta osataan keskittyä liiketoiminnan kannalta oikeisiin asioihin, tulee mittarit liittää näihin tavoitteisiin. Esimerkiksi jos tavoitteesi on saada lisää myyntiä, on tärkeää seurata sivuston kävijämäärän kehityksen lisäksi myös toteutuneita toimintoja, kuten ostoskoriin lisättyjä tuotteita tai lähetettyjä tarjouspyyntöjä.

Web-analytiikkaa voit seurata monien erilaisten työkalujen kautta, joista Google Analytics on suosituin. Google Analyticsilla web-analytiikan tutkiminen on helppoa ja aloittaminen vaatii vain lyhyen koodin pätkän lisäämisen verkkosivuille. Web-analytiikan kannalta Google Analytycsin käyttö on vähimmäisvaatimus. Asennamme mielellämme Analyticsin puolestasi ja autamme datan tulkitsemisessa!

Local SEO

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem.

Read more

Google Adwords

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem.

Read more

Brand Strategy

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem.

Read more

Web Analysis

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem.

Read more