Miten perustan oman yrityksen?

Oman yrityksen perustaminen ei ole nykypäivänä kovinkaan haastavaa. Olen itse perustanut useampia yrityksiä, pääsääntöisesti osakeyhtiöitä sekä muutaman osuuskunnan – näistä mainittakoon esimerkiksi UKKO.fi-kevytyrittäjyyspalvelu. Yritys aloitti toimintansa 2012 osuuskuntamuotoisena, mutta yritysmuoto muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 2016. Myös Graphia on osakeyhtiö.

Osakeyhtiön perustaminen on suhteellisen suoraviivaista, yrityksen perustamiseksi tulee täyttää Patentti- ja rekisterihallitukselle osakeyhtiön perustamislomake Y4. Osakeyhtiön perustamiseksi  yhtiölle tulee avata pankkitili ja maksaa tilille tarvittava osakepääoma. Osakepääomavaatimus on muuttumassa kesällä 2019, tämän jälkeen osakeyhtiön perustamiseksi ei tarvita osakepääomaa.

Toiminimen perustaminen verkossa

Olen mukana myös UKKO Pro-palvelussa, missä voi perustaa toiminimen helposti verkkolomakkeen kautta. Palvelussa voi perustaa itselleen toiminimen ilman monimutkaista Y3-lomakkeen täyttämistä. Ideana on ollut toteuttaa yksinkertainen ja helppo tapa oman TMI:n avaamiseksi. Siinä missä yksityishenkilö voi laskuttaa UKKO.fi-palvelussa ilman oman yrityksen perustamista, UKKO Pro-palvelussa käyttäjä saa oman yrityksen ja tätä kautta mahdollisuuden hyödyntää yrityksen tasetta laitehankinnoissa sekä muita veroetuja.

Osakeyhtiön ja toiminimen erot

Mitä eroa toiminimellä ja osakeyhtiöllä on? Isoimpia eroja on vastuukysymykset – osakeyhtiössä yrityksen omistajat ovat vastuussa yrityksen asioista rahallisesti vain osakepääoman verran. Yrittäjällä ja yrityksen omistajalla on aina vastuu huolehtia yritystoiminnan pyörittämisestä vastuullisesti. Toki yrittäjät voivat toimia esimerkiksi lainan takaajina osakeyhtiölle, jolloin vastuukysymykset laajenevat ja lainan takaajalle tulee seuraamuksia mikäli yritys ei huolehdi lainan takaisinmaksusta. Toiminimi tekee sopimukset aina yrittäjän nimiin ja yrittäjä on vastuussa aina toiminimen asioista.

Palkan maksu

Yrittäjä nostaa osakeyhtiöstä palkkaa tai osinkoja. Toiminimen kohdalla elinkeinonharjoittaja omistaa toiminimen rahat ja tällöin toiminimiyrittäjän käyttäessä toiminimen rahoja omiin hankintoihinsa (esim. ruoka, vuorka jne.), puhutaan yksityisotosta. Tämä on toiminimiyrittäjän “palkkaa”.

Osakeyhtiössä yritys maksaa yrittäjälle palkan, suorittaa tarvittavat ennakonpidätykset ja lakisääteiset vakuutusmaksut. Näiden summien suuruutta voit arvioida esimerkiksi UKKO.fi:n palkkalaskurilla. Laskuri näyttää kuinka paljon esimerkiksi yrittäjän eläkevakuutukseen (YEL) tulee varata rahaa.

Mikäli haluat päästä helpommalla, tutustu ukkopro.fi-palveluun, missä hoidamme toiminimen kirjanpitoasiat puolestasi.